Ankieta dotycząca diagnozy uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Krasnosielc,

Szanowni Państwo,

Gmina Krasnosielc w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2022 zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, w zakresie przeprowadzanej diagnozy uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Krasnosielc, którego celem jest określenie skali i specyfiki problemu uzależnień behawioralnych. Wykonawcą usługi jest Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z siedzibą Warszawa, ul. Plac Defilad 1.

Badanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej anonimowej ankiety.

Badanie dotyczyć będzie następujących grup odbiorców:

  • uczniów klas od 6 do 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

  • dorosłych mieszkańców

Prosimy mieszkańców o zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu badań poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej.

Link do ankiety

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »