Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.
Wójt Gminy Krasnosielc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc.
Wysokość środków w budżecie Gminy Krasnosielc przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania wynosi 50 000,00 zł (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie

Wzór oferty w wersji do edycji

Karta oceny oferty

Zbiorcza karta oceny

Wykaz ofert które nie spełniły wymogów

Protokół

 

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »