Możliwość składania wniosków dot. usunięcia eternitu

Możliwość składania wniosków

dot. usunięcia eternitu

Przypominamy, że w dalszym ciągu istnieje możliwość składania wniosków dot. bezpłatnego usunięcia eternitu oraz odpadów zawierających azbest. Warunkiem koniecznym do odbioru tego typu odpadów jest ich demontaż we własnym zakresie.

Nabór wniosków od mieszkańców prowadzony będzie
w trybie ciągłym (jednakże osoby chcące oddać odpad w tym roku prosimy o zgłaszanie się do 28 lutego 2022 r.).
Termin odbioru odpadów zawierających azbest uzależniony będzie od ogłoszenia konkursu na pozyskanie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu
z posesji prosimy o kontakt w celu złożenia przez Państwa wniosku (wraz z aktem własności nieruchomości).
Bardzo prosimy o podanie również ilości zgłaszanego odpadu np. w m
2.

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Pokora, tel. 29 71-400-47,

Urząd Gminy Krasnosielc, pokój nr 21

Anna Górska, tel. 29 71-400-45,

Urząd Gminy Krasnosielc, pokój nr 15

 

Wniosek dla mieszkańców dot. usunięcia azbestu

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »