Odbiór odpadów: wielkogabarytowych, opon od samochodów osobowych i elektrosprzętów

Odbiór odpadów: wielkogabarytów, opon od samochodów osobowych i elektrosprzętów

Przypominamy, że:

-Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbędzie się dnia 2 kwietnia 2022 r.

-Odbiór zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych odbędzie się dnia 9 kwietnia 2022 r.

-Odbiór opon odbędzie się dnia 23 kwietnia 2022 r.

Odpady powinny być wystawione w miejscu widocznym i dostępnym dla auta wykonującego usługę odbioru.

Zbiórką nie są objęte odpady: powstałe z prowadzenia działalności gospodarczej, także z działalności rolniczej (np. opony od ciągników i maszyn rolniczych, części do maszyn i urządzeń rolniczych).

Odbiory realizowane będą od godziny 7.00.

Prosimy o przygotowanie odpadów do odbioru.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »