Dotacje z budżetu gminy na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

Wójt Gminy Krasnosielc ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie:

a. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

b. instalacji kolektorów słonecznych,

c. instalacji paneli fotowoltaicznych,

d. wymiany nieekologicznych źródła ciepła na niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenia grzewcze,

e. instalacji zbiorników na deszczówkę i budowę oczek wodnych.

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2022 r. Szczegóły i dokumenty do pobrania znajdziecie Państwo poniżej. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy: Szymon Budny tel. 29 7140051, Anna Górska tel. 29 7140045 oraz Agnieszka Pokora tel. 29 7140047.

Uwaga! O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uchwała

Regulamin udzielania dotacji celowych

Zmiana Uchwały 1

Zmiana Uchwały 2

Zarządzenie ws utworzenia komisji do spraw rozpatrywania wniosków

Wniosek o dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Oświadczenie współwłaścicieli

Wniosek o wypłatę dotacji

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »