77 rocznica rozbicia aresztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnosielcu

Dnia 1 maja br. w Krasnosielcu doszło do uroczystych obchodów 77 rocznicy rozbicia aresztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnosielcu przez Oddział por. Romana Dziemieszkiewicza ps. „Pogoda”.

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą o godzinie 10.00 w kościele parafialnym pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu.

Po zakończeniu uroczystego nabożeństwa o godzinie 11.00 zgromadzeni przemaszerowali do budynku dawnego aresztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnosielcu, gdzie oddano należyty hołd bohaterom, złożone zostały tam kwiaty oraz zapalono znicze na znak pamięci o poległych w obronie Ojczyzny.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Ciechanowskiego oddziału Wojsk Obrony Terytorialnej wraz ze swoim dowódcą Panem płk. Mieczysławem Gurgielewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł Rafał Romanowski, przedstawiciele Grup Rekonstrukcyjnych, harcerze i harcerki z przewodzącą im Panią Wandą Dziąbą, przedstawiciele rodzin osób biorących udział w akcji, przedstawiciele lokalnej władzy samorządowej oraz duchowieństwa.

Pragniemy wyrazić wdzięczność zaangażowanym w organizację uroczystości, przybyłym mieszkańcom gminy Krasnosielc, druhom z OSP w Krasnosielcu, Policji oraz głównej organizatorce Pani dr Izabeli Strojek Sekretarz Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ.

 

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »