Zawiadomienie o terminie XXXII Sesji Rady Gminy Krasnosielc

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XXXII SESJI RADY GMINY KRASNOSIELC

Dnia 18 maja br. (tj. środa) o godz. 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie obecności.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

4. Przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad sesji.

5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

7. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w  piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/177/2022 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2022 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2022 – 2027.

12. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

13. Zamkniecie obrad.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/

Ewa Grabowska

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »