Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje o nowym okresie przyjmowania wniosków

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRASNOSIELCU

INFORMUJE, ŻE:

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO:

  1. ZASIŁKU RODZINNEGO;
  2. ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO;
  3. SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2022 ROKU

*OD DNIA 1 LIPCA 2022 ROKU W/W WNIOSKI MOGĄ BYĆ SKŁADANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, że :

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się  o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2023 r.

UWAGA: W przypadku złożenia wniosku w miesiącu grudzień, prawo do świadczeń ustala się  od miesiąca grudzień!

Wnioski i załączniki do wniosku mogą być składane :

  • za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – portal: empatia.mrpips.gov.pl,

  • osobiście w tradycyjnej formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu
    ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc, w godzinach: od  07:00 do 15:00,

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń są dostępne na stronie ministerstwa : WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnosielcu.

Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Ośrodka pod nr telefonu: 29 7140 056

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »