Sukcesy Gminy w roku 2021 potwierdzone w absolutorium wójta

Dnia 28 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Głównym punktem sesji Rady Gminy Krasnosielc było głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasnosielc za rok 2021. Ponadto Rada głosowała nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium wójtowi gminy. Rada Gminy jednomyślnie zatwierdziła ww. uchwałę oraz przyznała absolutorium wraz z wotum zaufania Panu wójtowi za 2021 rok.

W trakcie obrad Pan wójt i Pani sekretarz wraz z Radą Gminy, uroczyście podziękowali Pani dyrektor Samorządowej Biblioteki Publicznej za wieloletnią pracę.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »