Wyjaśnienie dotyczące wniosków o wypłatę dodatku węglowego

W związku z licznymi pytaniami o możliwość składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego uprzejmie informujemy, że przepisy z nim związane są dopiero procedowane w parlamencie i nie weszły jeszcze w życie.

Przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie możliwe po zakończeniu procesu legislacyjnego, podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP i opublikowaniu jej w Dzienniku Ustaw.

O wszelkich ustaleniach oraz terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie internetowej Sejmu RP:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F820B8392100CE0BC1258884006EF687

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »