ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XXXV SESJI RADY GMINY KRASNOSIELC

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XXXV SESJI RADY GMINY KRASNOSIELC

Dnia 26 września br. (tj. poniedziałek) o godz. 9:00 w budynku GOK w Krasnosielcu odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Sprawdzenie obecności .

 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

 7. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2022 r.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2022 – 2028.

 11. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

 12. . Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/

Ewa Grabowska

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »