Ogłoszenie o szacowaniu zapotrzebowania na węgiel

O G Ł O S Z E N I E

O SZACOWANIU ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAKUP WĘGLA

Z uwagi na konieczność przygotowania informacji do Wojewody Mazowieckiego Gmina Krasnosielc przystępuje do wstępnego oszacowania zapotrzebowania na zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Jednocześnie informuję, że :

  1. Do zakupu dostępny będzie węgiel z importu : miał węglowy, groszek i orzech.
  2. Przewidywana cena zakupu przez gospodarstwo domowe około 2 000 zł. za tonę.
  3. Przewidywana maksymalna ilość zakupu 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku i 1,5 tony po 1 stycznia 2023 roku .
  4. Gmina nie odpowiada za jakość węgla ani za termin dostawy.
  5. Gospodarstwo domowe, które spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego i jest zainteresowane zakupem węgla na preferencyjnych warunkach może zgłosić zapotrzebowanie :

– telefonicznie nr 29 7140041, nr 29 7140044, nr 29 7140046,

w godzinach od 7-15:00

– elektronicznie na adres : ugkrasnosielc@post.pl

– osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 13

6. Przy zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres budynku, nr telefonu oraz ilość zamawianego węgla z wyszczególnieniem sortymentu (miał węglowy, groszek, orzech).

7.Termin przyjmowania zgłoszeń do 25 października do godziny 12:00.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku.

Wnioski będą przyjmowane po wejściu w życie ustawy.

WÓJT

/-/

Paweł Ruszczyński

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »