I N F O R M A C J A do mieszkańców Gminy Krasnosielc, którzy złożyli wniosek na zakup węgla po preferencyjnej cenie.

I N F O R M A C J A

do mieszkańców Gminy Krasnosielc,którzy złożyli wniosek na zakup węgla po preferencyjnej cenie.

 

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dniu 8 grudnia 2022 r. otrzymamy pierwszą transzę węgla kamiennego /groszek i orzech/ w ilości 75 ton, który będzie można nabyć po preferencyjnej cenie. Kolejne dostawy będą sukcesywnie dostarczane na podstawie ustaleń ze Spółką „WEGLOKOKS” odpowiedzialną za sprzedaż węgla dla naszej gminy.

Węgiel sprzedawany będzie według kolejności złożonych wniosków w cenie 2000 zł brutto za tonę. 

W związku z powyższym pracownicy Urzędu Gminy Krasnosielc skontaktują się   z wnioskodawcami w celu dokładnego ustalenia terminu zakupu węgla i sposobu płatności . Warunkiem dostawy surowca będzie uprzednie opłacenie faktury.

Płatności można będzie dokonać na dwa sposoby :

– przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Krasnosielc

Nr 70 8917 0001 0000 0026 2000 0010

– gotówką lub kartą płatniczą w kasie urzędu .

Koszt transportu opału z miejsca składowania do gospodarstwa domowego pokrywa Gmina Krasnosielc.

Dystrybucja węgla do gospodarstw domowych rozpocznie się niezwłocznie i będzie uzależniona od terminowości dokonywanych opłat. O terminie dostawy poinformuje Państwa pracownik urzędu lub dostawca węgla.

Uwaga! Prosimy, aby wpłaty były dokonywane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem urzędu.

Wójt Gminy Krasnosielc

/-/

Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »