II transza INFORMACJA o zakupie preferencyjnym węgla

 

I N F O R M A C J A

o zakupie preferencyjnym węgla

Stosownie do ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informuję, że Gmina Krasnosielc przystępuje do realizacji II transzy sprzedaży węgla tj. do 30 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w trybie i na zasadach określonych w wyżej wymienionej ustawie.

Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Składanie wniosków:

1.Wnioski o zakup węgla przyjmowane będą w terminie od 2 do 20 stycznia 2023 r. w Urzędzie Gminy, pokój nr 20 lub za pomocą platformy epuap (UGK2010/skrytka) – wymagane jest podpisanie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym

 

  1. Wzór wniosku  dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 20

Warunki zakupu preferencyjnego:

  1. Asortyment węgla to : groszek lub orzech
  2. Ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu

preferencyjnego : do 1,5 tony

W przypadku, gdy do 31 grudnia wnioskodawca nie dokonał zakupu węgla w ilości 1,5 tony lub dokonał zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 teraz będzie uprawniony do zakupu zwiększonego powyżej 1,5 tony limitu jednak nie więcej niż 3 tony.

  1. Cena zakupu preferencyjnego każdego sortymentu : 2000 zł brutto/ 1 tona

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

 

Po pozytywnej weryfikacji wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o terminie dokonania wpłaty (w kasie Urzędu lub na wskazane konto Gminy).  Po uiszczeniu należnej opłaty zostanie wydane potwierdzenie uprawniające do nabycia węgla.

Wójt Gminy Krasnosielc

/-/

Paweł Ruszczyński

Do pobrania:

wniosek o zakup preferencyjny węgla II transza

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »