Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie Gminy Krasnosielc

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały w sprawie:

uchwalenia Statutów Sołectw na terenie Gminy Krasnosielc

Wójt Gminy Krasnosielc zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/202/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnosielc (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018, poz.5228 ) podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o konsultacjach projektu aktu prawa miejscowego –  projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Statutów Sołectw na terenie Gminy Krasnosielc

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY PROWADZONE SĄ W FORMIE PISEMNEJ:

1) w wersji papierowej poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Krasnosielc formularza konsultacji, dostępnego na stronie internetowej Gminy Krasnosielc.

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, na adres:

ugkrasnosielc@post.pl

Konsultacje w formie pisemnej będą prowadzone w terminie od 20 stycznia 2023 r. do 2 lutego 2023 r.

WÓJT

/-/

Paweł Ruszczyński

formularz konsultacji społecznych

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw na terenie Gminy Krasnosielc

Załącznik Nr 1 Statut Sołectwa Amelin

Załącznik Nr 2 Statut Sołectwa Biernaty

Załącznik Nr 4 Statut Sołectwa Bagienice Szlacheckie

Załącznik Nr 5 Statut Sołectwa Budy Prywatne

Załącznik Nr 6 Statut Sołectwa Chłopia Łąka

Załącznik Nr 7 Statut Sołectwa Drązdżewo

Załącznik Nr 8 Statut Sołectwa Drążdżewo – Kujawy

Załącznik Nr 9 Statut Sołectwa Drążdżewo Małe

Załącznik Nr 10 Statut Sołectwa Elżbiecin

Załącznik Nr 11 Statut Sołectwa Grabowo

Załącznik Nr 12 Statut Sołectwa Grądy

Załącznik Nr 13 Statut Sołectwa Krasnosielc

Załącznik Nr 14 Statut Sołectwa Krasnosielc Lesny

Załącznik Nr 15 Statut Sołectwa Nowy Krasnosielc

Załącznik Nr 16 Statut Sołectwa Nowy Sielc

Załącznik Nr 17 Statut Sołectwa Karolewo

Załącznik Nr 18 Statut Sołectwa Łazy

Załącznik Nr 19 Statut Sołectwa Przytuły

Załącznik Nr 20 Statut Sołectwa Papierny Borek

Załącznik Nr 21 Statut Sołectwa Perzanki – Borek

Załącznik Nr 22 Statut Sołectwa Pienice

Załącznik Nr 23 Statut Sołectwa Raki

Załącznik Nr 24 Statut Sołectwa Ruzieck

Załącznik Nr 25 Statut Sołectwa Niesułowo – Wieś

Załącznik Nr 26 Statut Sołectwa Wola Włościańska

Załącznik Nr 27 Statut Sołectwa Wola – Józefowo

Załącznik Nr 28 Statut Sołectwa Wólka Drążdżewska

Załącznik Nr 29 Statut Sołectwa Wólka Rakowska

Załącznik Nr 30 Statut Sołectwa Wymysły

Załącznik Nr 31 Statut Sołectwa Zwierzyniec

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »