Zawiadomienie o terminie XLI Sesji Rady Gminy Krasnosielc

Zawiadomienie o terminie XLI Sesji Rady Gminy Krasnosielc

 

 

Dnia 23 marca br. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w  Krasnosielcu odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

 

 Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawdzenie obecności .
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 7. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.
 8. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi w Krasnosielcu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2024 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw na terenie Gminy Krasnosielc.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnosielc w roku 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2023 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2023 – 2028
 15. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.
 16. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           /-/

       Ewa Grabowska

 

 

 

 

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »