Turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy podlegają ubezpieczeniu w KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Placówka Terenowa KRUS w Makowie Mazowieckim informuje, że  zgodnie z art. 64 ust. 5 pkt. 2 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 208) istnieje możliwość skierowania ubezpieczonych sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną  na turnus regeneracyjny realizowany   za pośrednictwem KRUS.

Prawo do skierowania na turnus regeneracyjny posiada osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na wniosek, będąca opiekunem osoby niepełnosprawnej, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik lub domownik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w związku z nabyciem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna  osoby niepełnosprawnej.

Wskazaniem do skierowaniem na turnus regeneracyjny są  choroby układu ruchu oraz choroby układu krążenia. Pobyt na turnusie  ma na celu poprawę kondycji psychofizycznej oraz jakości życia z wykorzystaniem działań / bodźców   leczniczych i  posiada charakter leczniczo – regeneracyjny dla osoby będącej opiekunem.

Z turnusu może skorzystać osoba, która wykazuje się samodzielnością psychofizyczną (sprawność ruchowa, funkcje poznawcze, stan emocjonalny).

Kasa posiada sześć  zakładów rehabilitacji leczniczej KRUS tj: Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Jedlcu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie
i Świnoujściu. Każdy pacjent ma zagwarantowane 4 zabiegi dziennie, ustalone wg indywidualnych potrzeb zdrowotnych.

Turnus regeneracyjny realizowany jest w formie stacjonarnej trwającej 7 dni.

Uczestnictwo w turnusie regeneracyjnym jest dla osoby ubezpieczonej w KRUS bezpłatne.

 

Podstawę skierowania na turnus regeneracyjny stanowi  Wniosek o rehabilitację leczniczą
/turnus regeneracyjny
sporządzony przez lekarza prowadzącego leczenie  – pozytywnie zaopiniowany przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego Kasy.

Formularz wniosku można pobrać w każdej Placówce Terenowej KRUS lub na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

Szczegółowe  informacje na temat turnusów regeneracyjnych można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Ostrołęce lub pod nr telefonu  29 760 74 20 lub  29 760 74 17.

ulotka

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »