ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XLIII SESJI RADY GMINY KRASNOSIELC

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XLIII SESJI RADY GMINY KRASNOSIELC

 

Dnia 23 maja br. (tj. wtorek) o godz. 8:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w  Krasnosielcu odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawdzenie obecności .
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.
 7. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów Sołectw na terenie Gminy Krasnosielc.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krasnosielc.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Makowskiemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2023 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2023 – 2028
 13. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.
 14. Zamknięcie obrad.    

 

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

/-/

       Ewa Grabowska

 

 

 

 

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »