Zwrot podatku akcyzowego w sierpniu 2023 r.

Rolnicy, którzy chcą odzyskać w II naborze wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinni złożyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha użytki rolne i 40 l/1 DJP bydła;
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r.  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wypełnione i podpisane wnioski należy złożyć do Urzędu Gminy, pokój nr 5 .
Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy (Zakładka Klient – Wzory wniosków do pobrania). Dodatkowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zwrot podatku akcyzowego – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »