I N F O R M A C J A dot. SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ

Szanowni Rolnicy !

Stosowanie do Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniającym Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, Wójt Gminy Krasnosielc informuje, że :

Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę jest złożenie indywidualnie przez rolnika wniosku za pośrednictwem aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą” dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/.

Złożenie wniosku poprzez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą” jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo, aby szacowania szkód dokonała również Komisja Gminna poprzez lustrację na miejscu, konieczne jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy o oszacowanie szkód do dnia 15 września 2023 r., jednak nie później niż przed dokonaniem zbioru uprawy. Po dokonaniu zbiorów komisja nie będzie szacowała strat danej uprawy.

Wnioski o oszacowanie strat dostępne są na stronie Urzędu Gminy lub w siedzibie Urzędu Gminy Krasnosielc, pok. nr 20, tel. 29 71 40 041. Do wniosku składanego w Urzędzie Gminy należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdanym roku wegetacyjnym, jako załącznik w celu identyfikacji upraw rolnych, w których wystąpiły szkody. Do wniosku składanego w Urzędzie Gminy należy wpisać działki, na których wystąpiła susza, każdą oddzielnie.

Wniosek o oszacowanie szkód złożony tylko do Komisji Gminnej, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – musi być zgłoszenie w aplikacji publicznej. Natomiast jeśli rolnik nie zgłosi wniosku do gminy, a złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół.

Złożenie wniosku przez rolnika o oszacowanie szkód przez Komisję Gminną nie zwalnia z obowiązku złożenia wniosku przez aplikację publiczną.

 

Link do aplikacji

Wniosek o oszacowanie szkód w wyniku wystąpienia suszy rolniczej.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »