ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XLVIII SESJI RADY GMINY KRASNOSIELC

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XLVIII SESJI RADY GMINY KRASNOSIELC

Dnia 12 stycznia br. (tj. piątek) o godz. 10:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w  Krasnosielcu odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawdzenie obecności .
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.
 7. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2024 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2024 – 2028.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu.
 4. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.
 5. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                    /-/

                                                                                                          Ewa Grabowska    

 

 

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »