Posiedzenie Zarządu i podsumowanie roku 2023

5 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału ZOSP RP w Krasnosielcu. W posiedzeniu uczestniczyli Komendant Powiatowy PSP w Makowie Maz. – Cezary Pałubiński, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego – Tomasz Płocharczyk, Wójt Gminy – Paweł Ruszczyński, Druhny współpracujące z jednostkami OSP – Urszula Ostrowska i Monika Szewczak oraz Członkowie Zarządu.

Podczas spotkania podsumowano działalność straży w 2023 roku, podziękowano strażakom za ich zaangażowanie i gotowość do działania. Imienne gratulacje należały się również Druhowi Tomaszowi Płocharczykowi za otrzymanie odznaczenia św. Floriana.

W ramach podsumowania głównych działań inwestycyjnych niezbędnych dla działalności straży pożarnych wymienione zostały m.in.:

  1. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Drążdżewie

Całkowity koszt inwestycji – 1 541 465,11 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków budżetu województwa mazowieckiego – 924 279,04 zł

  1. Modernizacja elewacji w strażnicy w msc. Pienice – 70 000,00 zł – dotacja 40 000,00 zł
    z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu MAZOWIECKIE OSP-2023
  2. Zakup instrumentów dla orkiestry dętej OSP w Pienicach – zakupionych zostało 10 instrumentów za kwotę 49 750,00 zł z czego 44 775, 00 zł to kwota dotacji.

 

Ponadto dofinansowania z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników  otrzymali:

OSP Krasnosielc – 9 800 zł na zakup sprzętu,

OSP Amelin – 5 700 zł na zakup sprzętu,

OSP Raki – 5 000 zł na remont strażnicy,

OSP Grabowo – 10 000 zł na remont strażnicy,

OSP Pienice – 5 000 zł na remont strażnicy

 

Na rok 2024 zaplanowane są już kolejne inwestycje oraz włożone wnioski na ich dofinansowanie:

  1. Remont garażu w strażnicy w msc. Grabowie – 70 000,00 zł – dotacja 40 000,00 zł z programu MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2024 remont posadzki, ścian, instalacji elektrycznej, wymiana drzwi garażowych
  2. Zakup umundurowania bojowego i wyjściowego – 60 000,00 zł – dotacja 30 000,00 zł z programu OSP – 2024 tj. 8 kompletów umundurowania bojowego, 12 kompletów umundurowania wyjściowego

Ponadto Gminie Krasnosielc udało pozyskać się dofinansowanie na  Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Jednostki OSP w Krasnosielcu, gdzie całkowity koszt projektu szacuje się na kwotę 1 674 804,90 zł a pozyskana dotacja to 1 411 425,00 zł. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2024 – 2025.

Dofinansowanie przyznane zostało przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021- 2027, Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »