Zawiadomienie o terminie XLIX sesji Rady Gminy Krasnosielc

 

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE XLIX SESJI RADY GMINY KRASNOSIELC

Dnia 6 lutego br. (tj. wtorek) o godz. 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w  Krasnosielcu odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

 Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawdzenie obecności .
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.
 7. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2024 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2024 – 2030.
 10. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                    /-/

                                                                                                          Ewa Grabowska 

 

 

 

 

                                                                    

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »