Urząd Gminy w Krasnosielcu informuje:

Rolnicy, którzy chcą odzyskać w I naborze wniosków (1-29 luty 2024 r.) część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinni złożyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:
• w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku przysługującego w 2024 r. w ilości 110 l/1 ha użytki rolne i 40 l/1 DJP bydła; owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.
W I terminie składania wniosków (1-29 luty 2024 r.) stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju 2024 r.).
Dotacje będą wypłacane w terminie 1 – 30 kwietnia 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wypełnione i podpisane wnioski należy złożyć do Urzędu Gminy, pokój nr 5 . Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy (Zakładka Klient – Wzory wniosków do pobrania)

wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »