Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Formularz do ogłoszenia o naborze kandydatów

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »