Dnia 19 lutego br. (tj. poniedziałek) o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy w Krasnosielcu odbędzie się L Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE L SESJI RADY GMINY KRASNOSIELC

Dnia 19 lutego br. (tj. poniedziałek) o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy w  Krasnosielcu odbędzie się L Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

 

 Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawdzenie obecności .
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.
 7. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krasnosielc na lata 2024 – 2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2024 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2024 – 2030.
 11. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                    /-/

                                                                                                          Ewa Grabowska    

 

 

 

 

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »