Edukacja przedszkolna w Gminie Krasnosielc kluczem do dalszego kształcenia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013