SEKRETARZ, ZASTĘPCA WÓJTA

Grażyna Maria Rogala – ukończyła studia magisterskie na Wydziale Administracji Publicznej w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Jej kariera zawodowa od początku związana jest z tutejszym Urzędem Gminy. W 1984 roku rozpoczęła pracę na stanowisku inspektora ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »