II etap usuwania eternitu z posesji mieszkańców Gminy Krasnosielc zakończony

Zakończono drugą tegoroczną zbiórkę eternitu z terenu naszej gminy. Łącznie odebrano 80,00 ton. Wykonawcą była firma Maków Centrobud Centrala z Makowa Mazowieckiego. Usunięcie odpadów azbestowych będzie kosztowało25 520,00 zł, jednak w 100 % koszt ten zostanie pokryty z dotacji WFOŚiGW.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »