Pomoc dla mieszkańców w usuwaniu azbestu

W 2011 roku opracowaliśmy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasnosielc”, którego celem jest przygotowanie planu oczyszczania terenu Gminy z wyrobów zawierających azbest poprzez ich demontaż i unieszkodliwienie, co doprowadzi do wyeliminowania szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. W sierpniu minionego roku rozpoczęto eliminowanie stosowanych od wielu lat pokryć dachowych i oczyszczenie z nich obszaru gminy poprzez udzielenie pomocy mieszkańcom gminy w realizacji kosztownego usuwania płyt eternitowych.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Wykonano termomodernizację budynków PSP i domu nauczyciela w Rakach oraz byłego ZGKiM, posterunku policji i biblioteki w Krasnosielcu. Dzięki temu budynki nie tylko zyskały nowe, estetyczne oblicze, ale stały się bardziej ekonomiczne w utrzymaniu i przyjazne środowisku. Środki na realizację pochodziły z WFOŚiGW.

Zobacz także
Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »