Informacja na temat zadań realizowanych przez Powiat Makowski w 2013 roku na terenie Gminy Krasnosielc

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 3226W Budziska – Budy Prywatne od km 5+145 do km 6+450, odcinek o długości 1,305 km

Wykonawca: Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk
Kwota: 353 935,58 zł brutto
Termin wykonania robót: do 30 września 2013 r.

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc – Bagienice – Wólka Rakowska od km 9+055 do km 10+800, odcinek o długości 1,745 km

Otrzymane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 60 000,00 zł.
Kwota: 195 725,66 zł brutto
Termin wykonania robót: do 15 października 2013 r.

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W (od drogi nr 544) Mamino – Glinki – Rafały – zadanie realizowane w ramach przebudowy mostu w miejscowości Ochenki (dojazdy do mostu). Powiat Makowski otrzymał dofinansowanie z Departamentu Dróg i Autostrad Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Na terenie Gminy Krasnosielc w miejscowości Pach od km 4+504 do km 5+504, odcinek o długości 1,000 km.
Wykonawca: Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk
Kwota: 243 294, 00 zł brutto – wartość dla 1 km na terenie Gminy Krasnosielc
Termin wykonania robót: do 10 grudnia 2013 r.

Zobacz także
Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »