Modernizacja oświetlenia ulicznego

logowf

Gmina Krasnosielc w ramach projektu „Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia” przystąpiła do modernizacji oświetlenia ulicznego, a dokładnie do wymiany opraw oświetleniowych, modernizacji szafek sterowania oświetleniem, wymianę osprzętu i przewodów linii napowietrznej w miejscowościach: Drążdżewo, Krasnosielc, Papierny Borek, Wólka Drążdżewska. Łącznie we wszystkich miejscowościach zostanie wymienionych 100 opraw, co przyczyni się do oszczędności energii elektrycznej o 20 416 kWh/rok, co jednocześnie wpłynie na zmniejszenie kosztów ponoszonych na energię elektryczną o 10 985,85 zł, czyli aż o 41 % rocznie mniej niż przed realizacją zadania. Projekt jest współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Warszawie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »