Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej

Gmina zakończyła prace I etapu projektu „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Krasnosielc”. W ramach zadania wyposażono stację uzdatniania wody w Drążdżewie Małym w agregat prądotwórczy, a w Krasnosielcu wymieniono sieć wodociągową.
W ramach II etapu, który zaplanowano na 2014 rok, zostanie zakupiony ciągnik i wóz asenizacyjny oraz powstanie ok. 90 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Całkowita wartość projektu wynosi 3 305 989,49 zł, a dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 to 2 010 596 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »