Zakończenie budowy „małego wodociągu”

Rok 2011 przyniósł koniec budowy tzw. „małego wodociągu”. Zrealizowano wówczas II etap budowy sieci wodociągowej we wsiach: Krasnosielc, Krasnosielc Leśny, Nowy Sielc, Wymysły, Pienice i Wola Włościańska o łącznej długości 18 km. Wykonano 133 przyłącza projektowane i 27 dodatkowych. Inwestycja została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Koszt budowy wodociągu wyniósł 1 099 726,56 zł, a wysokość wsparcia to 552 726,17 zł.

Zobacz także
Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »