Usprawnienie komunikacji z drogą powiatową nr 2132

Usprawnienie komunikacji z drogą powiatową nr 2132 Krasnosielc – Pienice – Młynarze oraz wojewódzką nr 544 Mława – Ostrołęka poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego w miejscowościach: Nowy Sielc i Krasnosielc

Trwają prace związane z przebudową ulicy Wschodniej w Krasnosielcu oraz drogi prowadzącej przez nowo powstające osiedle mieszkaniowe w Nowym Sielcu. Łącznie przebudową zostanie objęty prawie kilometrowy odcinek drogi, przy czym powstaną wzdłuż niej chodniki i zatoka postojowa przy cmentarzu. Zostaną wyznaczone przejścia dla pieszych, oznakowane migającymi światłami ostrzegawczymi, które zasilane będą energią słoneczną przez zastosowanie źródeł solarnych. Nastąpi również wymiana opraw oświetlenia ulicznego. Wykonawcą inwestycji jest firma OSTRADA z Ostrołęki. Wartość zadania wraz z dokumentacją i nadzorem wynosi niedużo ponad 998 tys. zł, a wartość dofinansowania ok. 478 tys. zł. Wsparcie finansowe na przebudowę drogi gmina uzyskała w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 24. kwietnia wójt Paweł Ruszczyński podpisał umowę z Dariuszem Piątkiem – wicewojewodą mazowieckim – na dofinansowanie inwestycji Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu i usprawnienia połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii. Wpłynie też na ulepszenie dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych i instytucji publicznych.
Jest to dla Gminy Krasnosielc ogromny sukces, gdyż po raz pierwszy od momentu istnienia tego Programu, czyli od 2008 roku, aplikowanie o wsparcie finansowe na inwestycje drogowe zakończyło się powodzeniem. Ponadto jesteśmy jedyną gminą w powiecie makowskim i jedną z trzech jednostek samorządowych w regionie ostrołęckim, która zdobyła dotację.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »