Zakończono rekultywację składowiska odpadów w Krasnosielcu Leśnym

Dobiegły końca prace związane z rekultywacją gminnego składowiska odpadów w miejscowości Krasnosielc Leśny. W ramach inwestycji uformowano i zagęszczono wierzchowinę składowiska, uszczelniono czaszę składowiska, zabezpieczono uszczelnienia i odprowadzono gazy składowiskowe. Po ukształtowaniu, bryłę składowiska pokryto wierzchnią warstwą glebotwórczą i utworzono strefę fitosanitacyjną dla wód spływowych poprzez nasadzenia krzewów oraz ponowne rozłożenie warstwy glebotwórczej.
Głównym celem podejmowanego przedsięwzięcia było przywrócenie równowagi przyrodniczej i wyrównywanie szkód powstałych w środowisku. Prace rekultywacyjne pozwoliły uporządkować teren nieczynnego składowiska odpadów, co przełoży się na ochronę wód podziemnych, powierzchniowych, a także gleby i powietrza. Realizacja projektu wpłynie również na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, infiltracji wód opadowych do składowiska, powstawania odcieków, rozprzestrzeniania się gazów, bakterii i przykrych zapachów. Efekty w równym stopniu odczują wszyscy mieszkańcy gminy oraz turyści odwiedzający okolice.
Rekultywacja składowiska odpadów w Krasnosielcu Leśnym była już kolejnym projektem realizowanym przez Gminę Krasnosielc dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu wyniósł 236 tys. 638 zł., a wartość dofinansowania to 141 tys. 983 zł., co stanowi 60 % wartości całej inwestycji.

Zobacz także
Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »