Wymiana oświetlenia ulicznego

Wymieniono 100 sztuk opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łazy, Biernaty, Amelin, Nowy Sielc oraz w Krasnosielcu na ulicach: Baśniowej, Chłopiałąckiej, Rynek i Wolności.

Zakup sprzętu dla straży

Aby umożliwić strażakom podejmowanie sprawnych akcji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego doposażyliśmy gminne jednostki OSP w nowy specjalistyczny sprzęt strażacki (zestaw ratownictwa drogowego, motopompę, agregat prądotwórczy, wentylator oddymiający, prądownice wodne, rozpieracz teleskopowy, aparaty powietrzne, rozdzielacze i przełączniki do węży, węże tłoczne i ssawne), odzież i obuwie specjalne oraz samochody. Zakup sprzętu i ubrań specjalnych został wsparty dofinansowaniem z WFOŚiGW w Warszawie dotacją wynoszącą ponad 73 tys. zł, natomiast całkowity koszt zakupów wyniósł 113 453,49 zł. Z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. (7 300,00 zł) oraz ze środków MSWiA (30 612,42 zł) zakupiono obuwie specjalistyczne dla strażaków oraz mundury wyjściowe i inny niezbędny sprzęt.

Zobacz także
Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »