Gmina Krasnosielc ekologią stoi

Gmina podejmuje szereg działań związanych z edukacją ekologiczną mieszkańców. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin w subregionie ostrołęcko – siedleckim, które przywiązują ogromną wagę do edukacji ekologicznej. W 2011 roku zorganizowaliśmy konkurs ekologiczny „Lasy w naszej gminie”, w którym wzięło udział prawie 200 uczniów szkół podstawowych klas I-III. Dzieci uczestniczyły w warsztatach ekologicznych, na których pogłębiali swoją wiedzę na temat ekologii ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o lesie. Następnie został przeprowadzony test wiedzy o lesie, w którym uczniowie musieli się wykazać informacjami wykraczającymi poza ramy szkolnego programu. Najlepsi otrzymali cenne nagrody rzeczowe: laptopy, aparaty cyfrowe, plecaki i śpiwory. Dodatkową atrakcją był pokaz mody ekologicznej, na którym uczniowie występowali w strojach przygotowanych własnoręcznie z odpadów. Za zakończenie wszyscy uczestnicy konkursu zwiedzili Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. W 2012 roku zrealizowaliśmy kolejny projekt edukacyjny, podczas którego nie brakowało licznych przedsięwzięć ekologicznych. Były to warsztaty ekologiczne skierowane do uczniów szkół podstawowych z klas IV – VI i gimnazjum. Miały one na celu upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży ekologicznego modelu życia poprzez właściwą segregację odpadów. Warsztaty prowadzone były w formie różnorodnych gier, zabaw i pracy twórczej. W ramach warsztatów terenowych uczniowie szkół podstawowych zwiedzili także zakład MPK w Ostrołęce i dowiedzieli się jaki jest los śmieci, które trafiają do sortowni. Następnie wszyscy uczniowie i mieszkańcy uczestniczyli wspólnie w akcji sprzątania świata pn. „Chroń i promuj czystość w gminie”, podczas której zebrali około pół tony śmieci. Liczne zaangażowanie w zbiórkę świadczy o tym, że naszym mieszkańcom nie jest obojętny los świata. Odbyła się również zbiórka elektrośmieci, za przyniesienie których każdy otrzymał w nagrodę sadzonkę drzewka leśnego. Gminne akcje edukacyjne zostały wsparte środkami z WFOŚiGW w wysokości prawie 30 tys. zł, natomiast ok. 19 tys. zostało przeznaczone na ten cel z budżetu gminy.
W roku 2013 r. przeprowadzono konkurs ekologiczny „Miejmy odrobinę ogłady – wykorzystujmy odpady!” mający na celu promocję ekologicznego stylu życia, kształtowanie nawyków w segregacji i wykorzystywaniu odpadów oraz poszerzanie wiedzy na temat ochrony środowiska. Tematem prac konkursowych była „Moja ekologiczna miejscowość w przyszłości”. Uczniowie wykonali z odpadów prace przestrzenne, które można było podziwiać na wystawie zorganizowanej na trasie ścieżki „Z lasem za pan brat” podczas jej otwarcia. Komisja konkursowa miała niemały problem z wyłonieniem tych najlepszych, ponieważ autorzy wszystkich prac wykazali się niebywałą pomysłowością i zdolnościami. Nagrodami głównymi za najlepsze prace były: tablet, aparat cyfrowy i odtwarzacz mp5. Nagrodą za wyróżnione prace były terenowe zestawy do gry w piłkę nożną dla chłopców, a dla dziewcząt torby na ramię. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali: daszki przeciwsłoneczne, ekologiczne notesy wraz z długopisami, peleryny przeciwdeszczowe i torby zakupowe, a wychowawcy dodatkowo parasole. Na realizację konkursu Gmina pozyskała z WFOŚiGW 10 tys. zł, co stanowiło 70 % wartości całej kwoty.
Kolejnym działaniem służącym edukacji ekologicznej była budowa ścieżki przyrodniczej „Z lasem za pan brat”. Rozpoczyna się ona w miejscowości Nowy Krasnosielc i przebiega wśród zróżnicowanego ekosystemu leśnego prowadząc aż do rezerwatu „Zwierzyniec”, który z kolei jest jednym z najatrakcyjniejszych obiektów przyrodniczych na terenie Nadleśnictwa Parciaki. Szlak składa się z dwóch części o łącznej długości około 7 km, na którym powstało 18 interesujących przystanków dydaktycznych, skierowanych do każdej grupy wiekowej – od najmłodszych po najstarszych, a na nich barwne i bogate w treść tablice informacyjne, bardzo atrakcyjne interaktywne tablice edukacyjne oraz gry ekologiczne. Budowa ścieżki kosztowała 140 220 zł i sfinansowana została przez Fundusz w 100%.
W ramach edukacji ekologicznej gmina pozyskała pieniądze z WFOŚiGW na występ zespołu Recycling Band na Dniach Krasnosielca 2013. To zespół, który występował w programie Mam Talent, a pasją członków grupy jest nie tylko muzykowanie, ale również budowanie własnych instrumentów z niepotrzebnych już nikomu przedmiotów oraz ochrona środowiska.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »