Archiwum: październik 2011

Święto ziemniaka

,,Niby szary, zwykły kubraczek, to nasz wspaniały ziemniaczek” Dnia 14.09.2011r., jak co roku, uczniowie PSP w Rakach spotkali się przy ognisku, by uczcić święto ziemniaka. Najpierw przewodnicząca SU Maria Glinka…

Nowy oddział przedszkolny w Krasnosielcu

Bardzo się cieszymy z utworzenia grupy IV z siedzibą w Szkole Podstawowej (sala 29) ponieważ dzięki jej powstaniu zostały przyjęte do przedszkola wszystkie zgłoszone dzieci. Wyposażenie sali stanowią nowo zakupione…

Mamy 6,5 km nowych „powierzchniówek”

Zakończono powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg emulsją asfaltową technologią potrójnego powierzchniowego utrwalenia we wsiach: Ruzieck, Nowy Sielc, Pienice, Grądy i Krasnosielc Leśny. Prace związane z przebudową dróg gminnych wykonała firma BUDOMOST…

Trwają szkolenia

We wrześniu w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są szkolenia przez trenera z firmy UNIZETO TECHNOLOGIES dla osób zakwalifikowanych do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krasnosielc". Dla każdej grupy przewidziane…

Szkolenia komputerowe

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 07.09.2011 do 30.11.2011 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędą się szkolenia dotyczące zasad obsługi komputera i Internetu w tym również bezpieczeństwa i zagrożenia w sieci….

Komunikat

W związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskieji n f o r m a c j e dotyczące różnego…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »