Archiwum: wrzesień 2011

K O M U N I K A T

W związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskieji n f o r m a c j e dotyczące różnego…

Podpisano umowę z WFOŚiGW

Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: Przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu gminnego pod hasłem: Lasy w naszej gminie w ramach edukacji…

Załóż firmę z funduszy unijnych

samozatrudnienia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Krok 1. Informacja Odnalezienie na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu informacji dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz kontakt z wybraną…

Biogazowa kukurydza

Obecnie na terenie Polski funkcjonuje 11 biogazowni. Tego typu przedsięwzięcie, które planuje się przeprowadzić w Pienicach będzie pierwsze w województwie mazowieckim. Imprezę poprowadziła dr Joanna Rzepka wraz z Witoldem Rzepińskim,…

Dożynki Wojewódzkie

Świętowanie rozpoczęto od prezentacji wieńców wykonanych z polnych kwiatów, owoców, warzyw i kłosów zbóż. W tym roku przypadł nam zaszczyt reprezentowania powiatu makowskiego. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Grabowo przygotowały…

Dotacje na firmę na obszarach wiejskich

W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wnioski o dofinansowanie będzie można składać przez Oddziały Regionalne ARiMR od 26 września do 7 października 2011 r. Dofinansowanie z działania "Różnicowanie w…

Sposób na sukces !!!

Warunkiem udziału w konkursie jest lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości liczącej nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. Przedmiotem oceny w XII edycji konkursu będą przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2010 i pierwszym…

Biogazowa kukurydza

Obecnie na terenie Polski funkcjonuje 11 biogazowni. Tego typu przedsięwzięcie, które planuje się przeprowadzić w Pienicach będzie pierwsze w województwie mazowieckim. Imprezę poprowadziła dr Joanna Rzepka wraz z Witoldem Rzepińskim,…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »