Wiadomości

Umowa na udrożnienie rowów melioracyjnych

  Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Krasnosielc dla zapewnienia ochrony terenów zurbanizowanych w roku 2017”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki…

Laureaci w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017

W ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu odbył się konkurs pod hasłem „Na skrzydłach przyjaźni”. Zadaniem konkursu było wykonanie pracy plastycznej…

I N F O R M A C J A

Informuję, że spotkanie w sprawie wydzierżawienia    placów przy cmentarzu w Krasnosielcu odbędzie się w dniu 16 października 2017 roku, godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Krasnosielc, pokój nr 11    …

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »