Wiadomości

Przedstawienie pt. Dlaczego warto pomagać?

Odpowiedź na to pytanie otrzymali uczniowie i przedszkolaki z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rakach oglądając teatrzyk profilaktyczny o życzliwości i wzajemnej pomocy. W trakcie spektaklu uczniowie mogli się przekonać, że…

Teatrzyk – „Magiczna Księga”

W dniu 24 listopada br. uczniowie szkoły w Amelinie gościli aktorów Teatru z Białegostoku. Przedstawili oni spektakl pt. „Magiczna Księga”. Widowisko miało charakter edukacyjny. Jego celem było pokazanie dzieciom, że…

Kontynuacja remontu odcinka drogi wojewódzkiej

Trwa remont drogi wojewódzkiej nr 544 na ul. Mostowej w Krasnosielcu. Obecnie prowadzone są prace związane z wymianą gruntu, podbudową z tłucznia, korytowaniem, kanalizacją deszczową z włączeniem do separatora, okrawężnikowaniem,…

Remont strażnicy OSP Krasnosielc

Jednostka OSP Krasnosielc zaczęła działać od 1906 r., a od roku 1995 przynależy do KSRG i jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Nowa remiza powstała w latach 75,…

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu

Żyjesz w zupełnie nowym świecie, nie tylko najnowszych rozwiązań multimedialnych, ale i w świecie wirtualnym. A ten jest pełen niespodzianek i pokus. Pojawia się w nim wiele atrakcyjnych propozycji. Także…

Dzień Profilaktyki

Dzień 13 listopada 2015 r. był w Publicznym Gimnazjum w Krasnosielcu dniem profilaktyki. Uczniowi klas I-III gimnazjum wzięli udział w spotkaniu z panem Sławomirem Pyrko – terapeutą uzależnień, który zaprezentował…

Dobiega koniec remontu ulic w Krasnosielcu

Kończy się remont ulic: Rynek, Młynarskiej, Przejściowej i Polnej. Już jest położona nowa nawierzchnia, zjazdy, zatoka postojowa, chodniki i pobocza. Pozostało uporządkowanie terenu oraz oznakowanie pionowe i poziome. Wszystkie prace…

Mistrzowie szkoły wyłonieni

W dniu 21 listopada 2015 r. na sali gimnastycznej został rozegrany turniej tenisa stołowego o Mistrzostwo Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie. Udział wzięło 24 zawodników, w tym…

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »