Wiadomości

Z A W I A D O M I E N I E

Dnia 28 listopada br. ( tj. poniedziałek ) o godz. 1200 w budynku GOK w Krasnosielcu odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Krasnosielc. Proponowany porządek obrad: Otwarcie obrad sesji. Stwierdzenie…

Szkolenie dla rolników

W dniu 28 listopada 2011 r. o godz. 1100 w sali GOK w Krasnosielcu odbędzie się szkolenie dla rolników na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. W szkoleniu weźmie…

Koncert charytatywny w Chorzelach

Podczas koncertu będzie prowadzona licytacja rzeczy znanych osób i gadżetów ufundowanych przez włodarzy powiatu, miasta, jak i gmin ościennych. Będzie można wylicytować m.in. gadżety zespołu Czerwone Gitary, Boys, Roberta Korzeniowskiego,…

Pasowanie na uczniów w Rakach

Niezwykle ważnym wydarzeniem dla pierwszaków jest pasowanie na ucznia. To wydarzenie wywołuje wiele emocji i przeżyc. Najpierw egzamin, który prowadzą starsi uczniowie. Potem dopiero bardzo oczekiwana chwila – pasowanie na…

Upadki chodzą po ludziach

Przyczyn wystąpienia większości z nich inspektorzy prowadzący postępowania powypadkowe upatrywali z winy rolnika, tj. w nieodpowiedniej organizacji własnego miejsca pracy, z braku dbałości o porządek w obejściach gospodarskich, ze złym…

Dzień Niepodległości w Drążdżewie

W dniu 10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie uczcili święto wierszem i piosenką. Teksty przygotowane przez…

„My wolontariusze”

Uczniowie klas IV – VI PSP im. Św. Stanisława Kostki w Amelinie w ramach akcji "My wolontariusze" postanowili uprzątnąć plac wokół szkoły i miejscowego Kościoła.25 października 22 osobowa grupa, wykorzystując…

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »