Wiadomości

EUROPEJSKA PRZYGODA W RAKACH

Komisja Europejska przekaże w najbliższym czasie naszej szkole w Rakach dotację w wysokości 20.000 Euro. Wsparcie finansowe umożliwi zarówno uczniom, jak i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Rakach wizyty w szkołach…

Czyszczenia rowów ciąg dalszy

W sierpniu mieszkańcy wsi Łazy i Grądy, przy dużym zaangażowaniu radnego Tomasza Olszewika oraz sołtysów i niektórych rolników zwłaszcza pana Czesława Bojarskiego z Grądów, przeprowadzili konserwację rowów na odcinku ponad…

Gmina pomaga mieszkańcom pozbyć się azbestu.

Gmina Krasnosielc opracowała „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasnosielc”, którego celem jest przygotowanie planu oczyszczania terenu Gminy z wyrobów zawierających azbest poprzez ich demontaż i…

Podpisana umowa z WFOŚiGW na zakup sprzętu

Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania o treści: „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Krasnosielc w celu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska…

Uwaga przedsiębiorcy!!! 

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne.Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania…

STYPENDIA SZKOLNE ROK SZKOLNY 2012/2013

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: zaświadczenie o dochodach netto uzyskiwanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień 2012r.) bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,…

Dialog społeczny na Mazowszu – nowa strona internetowa

Nowa strona internetowa Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego powstała przy współpracy ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Portal utworzono w ramach, finansowanego ze środków unijnych, projektu „Akademii rozwoju i współpracy Wojewódzkiej…

Konkurs na komiks

Rusza IV edycja konkursu na najlepszy komiks związany z działaniami realizowanymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Człowiek – najlepsza inwestycja”. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o funduszach unijnych, promocja…

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »