Wiadomości

,,Lasy to życie- chrońmy je”

,,Lasy to życie- chrońmy je” pod takim hasłem uczniowie PSP w Rakach wraz z nauczycielami włączyli się w obchody Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ. Pod tym hasłem w dniach…

,,Raczki” wśród najlepszych na Mazowszu

W dniu 25 września zespół teatralny ,,Raczki” wraz z nauczycielami gościł w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, gdyż tego dnia odbyło się podsumowanie VIII Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych…

Święto ziemniaka

,,Niby szary, zwykły kubraczek, to nasz wspaniały ziemniaczek” Dnia 14.09.2011r., jak co roku, uczniowie PSP w Rakach spotkali się przy ognisku, by uczcić święto ziemniaka. Najpierw przewodnicząca SU Maria Glinka…

Nowy oddział przedszkolny w Krasnosielcu

Bardzo się cieszymy z utworzenia grupy IV z siedzibą w Szkole Podstawowej (sala 29) ponieważ dzięki jej powstaniu zostały przyjęte do przedszkola wszystkie zgłoszone dzieci. Wyposażenie sali stanowią nowo zakupione…

Mamy 6,5 km nowych „powierzchniówek”

Zakończono powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg emulsją asfaltową technologią potrójnego powierzchniowego utrwalenia we wsiach: Ruzieck, Nowy Sielc, Pienice, Grądy i Krasnosielc Leśny. Prace związane z przebudową dróg gminnych wykonała firma BUDOMOST…

Trwają szkolenia

We wrześniu w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są szkolenia przez trenera z firmy UNIZETO TECHNOLOGIES dla osób zakwalifikowanych do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krasnosielc". Dla każdej grupy przewidziane…

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »