Wiadomości

Pracownik aktywny i kompetentny

Ośrodek szkolenia komputerowego zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi komputera osoby pracujące na terenie byłego województwa ostrołęckiego o niskich bądź zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności technicznej obsługi…

Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie rozpoczyna nabór kandydatów do projektu „Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie” realizowanego w ramach poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie…

Równać Szanse

Szanowni Państwo! Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe…

Narodowe Siły Rezerwowe

Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe. Jest to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku…

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2010

Na stronach Urzędu Statystycznego w Warszawie zamieszczone zostało Vademecum Samorządowca 2010, zwierające statystyczne portrety gmin, miast i powiatów Województwa mazowieckiego, w tym i Gminy Krasnosielc. Zapraszamy do zapoznania się z…

Informacja

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy wójt gminy Krasnosielc zarządza 24 grudnia 2010 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Krasnosielcu za pierwszy dzień…

odśnieżanie dachów

Wójt Gminy Krasnosielc przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania dachów i chodników przylegających do posesji, zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r….

Drodzy Mieszkańcy!

Pragnę podziękować wszystkim, którzy zechcieli uczestniczyć w tegorocznych wyborach samorządowych. Wysoka frekwencja jest dowodem na to, że nie boicie się Państwo brać odpowiedzialności za dobro naszej Małej Ojczyzny. Dziękuję wszystkim,…

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »