Wiadomości

Podpisano umowę z WFOŚiGW

Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania o treści: „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP (Amelin, Drążdżewo, Krasnosielc, Przytuły, Raki, Wola Włościańska)…

Nowości w krasnosielckim przedszkolu

1. Festiwal talentów To forma przekazywania informacji o dziecku. Nauczyciel planuje prezentację swoich wychowanków ich rodzicom tak, aby każdy rodzic był dumny z umiejętności dziecka. Zadanie polega na ustaleniu, w…

Przegląd Pieśni Legionowej i Żołnierskiej

Wójt Gminy Krasnosielc oraz Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu uczcili to święto Przeglądem Pieśni Legionowej i Żołnierskiej, który odbył się na sali widowiskowej GOK. Przegląd rozpoczął się o godz. 1100,…

Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego w Różanie

Kategoria dziewczyn klasy I-IV1 miejsce Domurad Wiktoria, 2 miejsce Domurad Patrycja, 3 miejsce Klimkiewicz Natalia, 5 miejsce Ryłka Natalia. Kategoria chłopców klasy I-IV1 miejsce Budny Bartosz, 2 miejsce Grzegorczyk Krystian,…

Z A W I A D O M I E N I E

Dnia 28 listopada br. ( tj. poniedziałek ) o godz. 1200 w budynku GOK w Krasnosielcu odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Krasnosielc. Proponowany porządek obrad: Otwarcie obrad sesji. Stwierdzenie…

Szkolenie dla rolników

W dniu 28 listopada 2011 r. o godz. 1100 w sali GOK w Krasnosielcu odbędzie się szkolenie dla rolników na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. W szkoleniu weźmie…

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »