Wiadomości

XLVI Sesja Rady Gminy Krasnosielc

1.Lista obecności 2. Lista obecności_(szczegółowa) 3.Przedstawienie i przegłosowanie zmian w porządku obrad sesji 4.Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej…

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »