Wiadomości

Zajęcia kulinarne

W dniu 20 kwietnia br. uczniowie klasy I już po raz kolejny wzięli udział w zajęciach kulinarnych, podczas których przygotowywali surówki z warzyw. Uczniowie zastali podzieleni na małe grupy. Swoją…

Sukces w konkursie

Tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu stał się udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”. W tym roku miała…

Trwa remont „Tysiąclatki”

Obecnie trwają prace remontowe drogi powiatowej Ulaski-Krasnosielc. Łącznie będzie odnowione 6 km drogi wraz z ul. Nadrzeczną i Placem Kościelnym w Krasnosielcu. Zostanie położona nowa nawierzchnia, powstaną nowe chodniki, bariery…

OGŁOSZENIE

Gmina Krasnosielc jest w trakcie opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Krasnosielc na lata 2015-2025” Jest to dokument niezbędny do racjonalnego planowania działań i przedsięwzięć inwestycyjnych w najbliższych latach oraz ubiegania się…

Wyjazd z okazji Dni Przyjaciół Lasu

Uczniowie należący do Szkolnego Koła Przyjaciół Lasu działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rakach, uczestniczyli w spotkaniu Przyjaciół Lasu, które odbyło się w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w…

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 30 kwietnia 2015 roku na sali gimnastycznej, w Szkole Podstawowej w Drążdżewie odbył się apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W spotkaniu brała udział cała społeczność szkolna,…

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół w Krasnosielcu odbył się uroczysty apel z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Montaż słowno-muzyczny przygotowała młodzież gimnazjalna pod kierunkiem p. Edmunda Mąki…

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »