Wiadomości

Zakup wiat przystankowych

W czerwcu zakupiono kolejne dwie wiaty przystankowe marki ATENA STANDARD, które zostały zamontowane w miejscowości Wola Włościańska oraz na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 544 z drogą gminną prowadzącą do Niesułowa. Koszt…

Rozpoczęto budowę wodociągu

Trwają prace przy budowie wodociągu w miejscowościach: Nowy Krasnosielc, Łazy, Nadleśnictwo Parciaki, Budy Prywatne, Grądy, Sulicha, Krasnosielc Leśny, Pieczyska, Niesułowo, Pach, Ruzieck, Amelin. W wyniku realizacji tegoż przedsięwzięcia powstanie sieć…

Budowa chodnika przy ulicy Wolności

Trwają prace przy budowie chodnika przy ulicy Wolności w Krasnosielcu. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Usługowo – Handlowego „Pasikonik” z Ciechanowa. Przypominamy, iż w ramach tej inwestycji powstanie chodnik z kostki…

„Jak to dawniej bywało”

Na ekspozycji znalazła się drewniana socha, brony, kołyska i konik na biegunach. W zbiorach muzealnych są też hełmy, odznaczenia wojskowe i prawidła do robienia butów. Obecna nauczycielka historii wraz z…

Przebudowa drogi w Krasnosielcu Leśnym

Wójt Gminy Krasnosielc informuje, że gmina otrzymała dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 40 tys. złotych na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami w miejscowości…

Teatrzyk kukiełkowy

Jednym z nich są zajęcia kółka artystycznego. W bieżącym roku szkolnym uczestniczyli w nim uczniowie klasy I. Pod kierunkiem nauczycielki i wychowawczyni Barbary Kołodziejczyk, uczniowie śpiewali, tańczyli, malowali i uczyli…

Sezon wycieczkowy w pełni

Chociaż była to wycieczka jednodniowa to dostarczyła dzieciom wielu wrażeń isatysfakcji. W Muzeum Przyrody w Drozdowie wycieczkowicze mogli podziwiać zwierzęta i rośliny, które do tej pory oglądali tylko na firmach…

Informacja dla mieszkańców wsi Krasnosielc i Nowy Sielc

Podczas w/w spotkań zostanie omówiona kwestia lokalizacji przyłączy w celu uniknięcia późniejszych nieporozumień w trakcie realizacji inwestycji. Uczestnicy konsultacji zobowiązani są do posiadania dowodów osobistych. Harmonogram konsultacji: 03.06.2009 (środa) w…

Nowy chodnik na ulicy Wolności

Zakres robót obejmuje: rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm oraz ław pod krawężniki z betonu – 337 m, rozebranie istniejących chodników o łącznej nawierzchni 320 m2, ręczne…

Święto Ziemi w Rakach

W rolę Smerfów wcielili się uczniowie klasy VI i oczywiście był Gargamel, który eliksirem zatruł rzeczkę Smerfów. Dowiedzieliśmy się jakie skutki powoduje zanieczyszczenie rzek. Opowiadały o tym „przerażone” rybki. Po…

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »