Wiadomości

XXX Sesja Rady Gminy Krasnosielc

                1.Lista obecności (szczegółowa) 2.Lista_obecności 3.Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały 4.Głosowanie nad porządkiem obrad 5.Zatwierdzenie protokołu 6. Podjęcie uchwały w sprawie…

Mazowsze solidarne z Ukrainą

Szanowni Mieszkańcy gminy Krasnosielc, Gmina Krasnosielc solidaryzuje się z ofiarami bezprawnej i bezpodstawnej agresji wymierzonej w kierunku naszych wschodnich sąsiadów — Ukrainy. Od dnia 28.02.2022 r. w budynku Gminnego Ośrodka…

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »