Wiadomości

Przegląd Kolęd i Pastorałek

Ostatniego dnia, kiedy w tradycji kościoła śpiewamy kolędy i pastorałki tj. 2 lutego, w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek. Ilość chętnych do udziału w…

Ogłoszenie o naborze na członków komisji

Krasnosielc, 31.01.2020 r. Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie upowszechniania…

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »